ร่วมมือกันรักษามาตราการป้องกันการแพร่เชื้อ อย่างเคร่งคัด เพื่อความปลออดภัยของทุกท่าน ด้วยความห่วงใย จาก เดอะบอสคลินิก